Hem

     Styrelsen

     Årsredovisningar

     Övernattningsrum

     Parkering

     Hobbyrum

     Andrahandsuthyrning

     Ombyggnad av lägenhet

     Foton

    

 

Ombyggnad av lägenhet


Bostadsrättshavaren får enligt föreningens stadgar inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen.

Som väsentlig förändring räknas bla alltid förändring som kräver bygglov eller innebär ändring av bärande väggar, ledning för vatten avlopp eller värme.

Bostadsrättshavaren svarar för att erfoderliga myndighetstillsånd erhålls när det krävs och bifogas ansökan till styrelsen för vidare beslut.

Här hittar du ansökan för tillstånd till ändring av lägenhet (247 KB) >>


 

• BRF Gåsen 14 i Luleå © 2011 •

www.brfgasen.se