Hem

     Styrelsen

     Årsredovisningar

     Övernattningsrum

     Parkering

     Hobbyrum

     Andrahandsuthyrning

     Ombyggnad av lägenhet

     Foton

    

 

Andrahandsuthyrning


Du har rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand under en begränsad tid då du själv inte har möjlighet att använda lägenheten. Styrelsen beviljar andrahandsutnyrning under maximalt ett år.  Särskilda omständigheter krävs för att längre tid skall beviljas.

För att få hyra ut din bostadsrätt krävs att du har sk. beaktansvärda skäl till detta. Beaktansvärda skäl är bland annat:

- Prova på att bo sambo
- Studier / arbete på annan ort
- Militärtjänstgöring
- Sjukdom
- Fängelsevistelse

För att du skall få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs styrelsens tillstånd.

Ansökan om andrahandsuthyrning skall göras skriftligen och lämnas till styrelsen. Brevinkast finns vid nedgången till kontoret/bastun på innergården.

Ansökan behandlas i normalfallet inom tre veckor. Ansökningsblankett hämtar du här.


 

• BRF Gåsen 14 i Luleå © 2011 •

www.brfgasen.se